Logo
Ispiši ovu stranicu

Financijske potpore vlasnicima privatnog smještaja s područja Koprivničko-križevačke županije

Video sadržaj

Vlasnici privatnog smještaja s područja Koprivničko-križevačke županije potpisali su ugovore kojima su ostvarili pravo na dodjelu financijske potpore za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za 2021. Godinu. Javni poziv za dodjelu financijske potpore za raspisala je županijska Turistička zajednica-a, a iznajmljivačima je na raspolaganju bilo ukupnih 400 tisuća kuna. Kandidiralo se 20 iznajmljivača, koji su ovisno o zahtjevu maksimalno ostvarili pravo na potporu od 20 tisuća kuna. Pomoćnica direktora TZ KKŽ Kristina Sočev objasnila je kako intencija pri raspisivanju javnog poziva nije bila samo unapređenje kvalitete smještaja, nego i otvaranje novih. Tako će ova mjera rezultirati otvaranjem pet novih registriranih smještajnih objekata na području županije. Župan Darko Koren, prilikom potpisivanja ugovora izrazio je  zadovoljstvo što se pomaže sektoru koji u pandemiji koronavirusa osjeća najveću krizu. –  Svaki početak je težak, no osigurali smo više sredstava nego je to po ovom javnom pozivu trebalo – rekao je župan te dodao kako će na godinu poziv ponoviti.

Copyright © 2018. VTV Televizija.