Prijava

Vijesti

Općina Ljubešćica kreće u projekt “Zona centralnih sadržaja”

Video sadržaj

Općini Ljubešćica darovana je nekretnina temeljem Odluke Školskog odbora o darovanju nekretnine u vlasništvu Osnovne škole Ljubešćica te Zaključka Varaždinske županije o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Ljubešćica. Ugovor o darovanju nekretnine potpisali su načelnik Ljubešćice Nenad Horvatić i Ivica Rojc, ravnatelj OŠ Ljubešćica. Općina Ljubešćica na darovanoj nekretnini obvezuje se provesti projekt „Zona centralnih sadržaja“ koji sadrži sportski javni sadržaj, tri poslovno-stambene građevine i prometnicu. Prilikom potpisivanja Ugovora načelnik  Horvatić objasnio je kako će se graditi tri zgrade. Prva će biti javne namjene, za već postojeće ordinacije te ljekarna. U gornjem dijelu prve zgrade planira se multifunkcionalni prostor za 250 ljudi. Općina traži partnera za još dvije zgrade s ukupno 18 stanova te bi se tamo trebao smjestiti restoran, kafić uz dječje igralište, pekarnica, pošta i drugo. Trenutno je aktualna visoka faza projektiranja projekta, odnosno idejnih rješenja za dobivanje lokacijske dozvole koja će biti predana  do kraja ove ili početkom iduće godine.

Medijska pokroviteljstva