Prijava

Vijesti

Varaždinske Toplice kreću u izradu Plana ukupnog razvoja do 2031. godine

Vijećnici Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica jednoglasno su donijeli odluku o izradi Plana ukupnog razvoja Grada za razdoblje od 2021.-2031. godine. Strateški je to akt planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Grada Varaždinskih Toplica te identificirati ključni razvojni projekti. Jednoglasno je donijeta i odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice. Tako će ekonomska cijena redovitog cjelodnevnog programa predškolskog odgoja, u trajanju od 7 do 10 sati dnevno, iznositi 1.950 kuna. Udio roditelja korisnika programa Dječjeg vrtića Tratinčica je 750 kuna, a razlika se podmiruje iz proračuna Grada Varaždinskih Toplica. Uz ovu osnovnu odredbu, izdvojeni su slučajevi s manjim udjelom roditelja u plaćanju vrtića. „Za dijete s teškoćama, dijete čiji roditelj ima status invalida ili žrtve Domovinskog rata, odnosno osobe nestale u Domovinskom ratu, dijete samohranog roditelja te dijete učenika i redovitih studenata udio roditelja je 600 kuna. Taj iznos roditelji će plaćati i za drugo dijete u vrtiću, dok su za treće i svako sljedeće dijete roditelji oslobođeni obveze sudjelovanja u podmirenju ekonomske cijene redovitog programa vrtića”, istaknula je gradonačelnica Dragica Ratković.

 

Medijska pokroviteljstva