Prijava

Vijesti

U varaždinskoj Županijskoj palači održan 1. stručni skup upravnih odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo

Varaždinska županija u suradnji s Međimurskom županijom organizirala je 1. Stručni skup Upravnih odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-Zagorske, Koprivničko-križevačke i Brodsko-Posavske županije te gradova Varaždina, Čakovca, Krapine, Koprivnice i Slavonskog Broda. "Danas smo se okupili da čujemo iskustva drugih županija i gradova na koji način štite okoliš i na koji način ga koriste, kod čega su najbitniji dokumenti odnosno izdavanje dozvola", rekao je varaždinski župan Anđelko Stričak. Kod izdavanja dozvola, najveći problem je vremenski period, pa će se vrijeme čekanja na izdavanje dozvola, suradnjom lokalnih zajednica bitno skratiti. Stručni skup je stoga bio prilika za razmjenu iskustava i promišljanje ideja. "Upravni odjeli za prostorno uređenje i graditeljstvo vrlo su važni jer oni moraju maksimalno biti u službi građana, moraju biti efikasni i učinkoviti kad je riječ o izdavanju građevinskih dozvola i rješavanju imovinsko pravnih pitanja", istaknuo je međimurski župan Matija Posavec. Cilj ovog stručnog skupa je poboljšati povezanost i ojačati suradnju između upravnih odjela iz područja graditeljstva susjednih županija i gradova kako bi se razmjenom iskustava postiglo ujednačeno postupanje u postupcima izdavanja akata iz područja gradnje, a što je od iznimne važnosti za investitore i stranke u postupku u županijama i gradovima koji su po brzini i efikasnosti u izdavanju na samom vrhu u Republici Hrvatskoj. 

Medijska pokroviteljstva