Prijava

Vijesti

Proračun Varaždinske županije za iduću godinu prva i najvažnija točka sjednice Županijske skupštine

Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu prva je i najvažnija točka dnevnog reda osme sjednice Županijske skupštine sazvane za idući utorak, 29. studenoga. Visina Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu, po prvi je put iskazana u eurima, a planirana je na razini od 230,8 milijuna eura. Visina proračuna u projekcijama za 2024. i 2025. godinu utvrđena na razini od 212,3,odnosno 212,9 milijuna eura. Proračun je po prvi put konsolidirani te uključuje financijske planove svih 57 proračunskih korisnika Županije i manji je oko 3 posto nego je bio prošle godine, kada je iznosio237,6 milijuna eura, istaknuo je prilikom najave sjednice predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije, Josip Križanić. Vijećnici će na sjednici biti upoznati i s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Varaždinske županije za ovu godinu te prijedlogom zaključka o izmjeni zaključka o pravu uporabe Dvorca i Arboretuma Opeka, ali i prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin te Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“.

Medijska pokroviteljstva