Prijava

Vijesti

Grad Čakovec izdvaja više od milijun eura za sufinanciranje programa koje provode udruge

Od listopada prošle do siječnja ove godine Grad Čakovec proveo je javne pozive za sufinanciranje projekata i programa od posebnog interesa za cijelo gradsko područje. Zbog zakonskih izmjena raspisan je i proveden Javni poziv vezan uz kulturu i umjetnost, a nakon njega i pozivi za udruge invalida, branitelja, umirovljenike, nacionalne manjine, djecu i mlade, zdravstvo, tehničku kulturu, te javne potrebe u mjesnoj samoupravi. Prošlog tjedna Zajednica sportova Grada Čakovca raspisala je i Javni poziv za zadovoljavanje potreba u sportu i rekreaciji na području Grada Čakovca. „Ukupno je u Proračunu Grada Čakovca za te namjene osigurano 835 tisuća eura plus 210 tisuća eura za mjesnu samoupravu, dakle preko milijun eura“, objasnila je gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i dodala kako je bez sporta, dakle poziva koji je još otvoren, pristiglo 195 prijava na javne pozive za grad te 112 na mjesnu samoupravu. „To je rekordni broj prijava te pretpostavljam da će se slično dogoditi i na području sporta. Hoće li se utrošiti predviđena sredstva ovisi o kvaliteti pristiglih programa, o čemu će odlučivati komisije koje će se formirati prema prioritetnim područjima, odnosno vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva za dio koji se odnosi na mjesnu samoupravu“, naglasila je te istakla kako su u odnosu na prošlu godinu dodatno razrađena spomenuta prioritetna područja, s ciljem da prijave budu lakše, a provedba i kontrola jednostavnija i transparentnija. Novost je ove godine uvođenje softvera za prijavu i obradu podataka.

Medijska pokroviteljstva