Prijava

Vijesti

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca uz 13 točaka Dnevnog reda, a kojoj je prisustvovalo 19 vijećnika. Prva točka bio je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. godine. Kako je na konferenciji za novinare uoči same sjednice objasnila gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini racionalnijim poslovanjem i okretanju vanjskim izvorima financiranja za projekte, u prvoj polovici ove godine Grad ima pozitivan rezultat od 259,005,48 eura. Vijećnici su usvojili i Odluku o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“ te Odluku o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Čakovca, koja je pritom usklađena s novim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Izglasana je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice Grada Čakovca koja ima zakonsku obavezu isti dostaviti dva puta godišnje. Nakon kraće rasprave izvješće je usvojeno većinom glasova, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca koja se također našla na dnevnom redu u svrhu usklađivanja sa Zakonom o savjetima mladih. Čak šest točaka dnevnog reda direktno je bilo vezano uz obrazovanje, a veći dio njih uz financiranje predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, javnih i privatnih.

Medijska pokroviteljstva