Prijava

Vijesti

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ privodi se kraju

Povodom isporuke opreme i vozila te pregleda aktualnog stanja radova na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koprivnica održana je tiskovna konferencija. Procijenjena vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznosi gotovo 54 i pol milijuna eura. 69,2% sufinancira Europska unija dok preostali dio financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode, općine uključene u projekt: Peteranec, Đelekovec, Koprivnički bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine te Grad Koprivnica i Koprivničke vode. Cilj projekta je unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice i okolnih općina, povećanje priključenosti stanovišta na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje te smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe. Bitno je istaknuti kako su u ovaj projekt uključene upravo hrvatske, lokalne tvrtke. U većini općina koje sudjeluju u ovom projektu radovi su pri samom kraju. Spomenimo kako je kanalizacijska i vodovodna mreža na području grada Koprivnice u potpunosti izgrađena dok je rekonstrukcija još u tijeku. Predviđeni završetak projekta koji obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe te tehnološke zahvate očekuje se do kraja ove godine, iznimno do početka slijedeće.

Medijska pokroviteljstva