Prijava

Vijesti

Do kraja rujna kraj radova u Viničkoj ulici u Varaždinu

tijeku su radovi na rekonstrukciji Viničke ulice u Varaždinu, koji bi trebali biti dovršeni do kraja rujna. Grad Varaždin u suradnji sa gradskim komunalnim tvrtkama već nekoliko godina priprema izvođenje radova u toj ulici, a sredinom lipnja stekli su se svi uvjeti da se konačno može započeti sa predviđenim radovima. Tijekom svibnja i lipnja ove godine, izrađena je projektna dokumentacija za izvođenje radova, te je donesena odluka da se s njima krene tijekom srpnja, kolovoza i rujna kroz Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2016. godinu. Radovima na rekonstrukciji prometnice prethode radovi na rekonstrukciji plinske i vodovodne mreže sa priključcima, koje financiraju i izvode tvrtke Varkom i Termoplin. Vrijednost radova na rekonstrukciji prometnice iznosi oko milijun kuna.

Medijska pokroviteljstva