Prijava

Vijesti

Ministarstvo kulture osiguralo 820.000 kn za kulturnu baštinu na području Općine Vinica

Općina Vinica prijavila je više projekta zaštite nepokretnih kulturnih dobara na javni poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi u 2017. godini, a Ministarstvo je za programe na području Općine osiguralo 820 tisuće kuna. - Tako je za nastavak sanacije kurije Patačić u Vinici odobrilo financijska sredstva u visini od 250 tisuća kuna, za nastavak sanacije najugroženijih dijelova zidina Staroga grada – Burga 70 tisuća, dok je za sanaciju krovišta župne crkve Sv. Marka evanđelista u Marčanu osigurano 200.000 kuna. Ministarstvo kulture osiguralo je i 300.000 kn za dovršetak tzv. Vrtlareve kuće u Arboretumu, za projekt koji već provoditi Hrvatski restauratorski zavod. Iako su izostala financijska sredstva iz programa investicijskih potpora za kuriju Patačić, smatram da ipak možemo biti zadovoljni jer Ministarstvo kulture prepoznaje vrijednost, ali i potrebu sanacije bogate kulturne baštine na području Općine Vinica - istaknuo je tim povodom načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Medijska pokroviteljstva