Prijava

Vijesti

Preminuo generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Ivan Godina

U 66. godini života i 39 godini svećeništva u zagrebačkoj je bolnici Dubrava preminuo generalni vikar Varaždinske biskupije, predsjednik Biskupijskog Caritasa i kanonik prepošt Stolnog kaptola varaždinske katedrale mons Ivan Godina. Rodom iz Dekanovca u donjem međimurju, godina je nastavio svoje školovanje u Zagrebu,a potom i u Rimu, gdje je nastavio i postdiplomski studij. Za svećenika je zaređen 1978. godine, a župnu je službu obavljao u župi Oborovo, te Petrinji, a od 1990.godine bio je tajnik zagrebačkog nadbiskupa. Osnutkom Varaždinske biskupije 1997. godine imenovan je generalnim vikarom mjesne Crkve. Bio je član zbora savjetnika Varaždinske biskupije, kao i Upravnog vijeća Biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, član Prezbiterskog vijeća, član biskupijskog Ekonomskog vijeća te predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije od samog početka. Po smrti prvog biskupa Marka Culeja bio je imenovan administratorom Varaždinske biskupije, po ustoličenju novog biskupa Josipa Mrzljaka ponovno je imenovan generalnim vikarom.

Medijska pokroviteljstva

Prijava ili Registracija