Prijava

Vijesti

Varaždinske barokne večeri uvrštene u društvo Europske festivalske asocijacije

Odlične su vijesti stigle u varaždinski Koncertni ured-Varaždinske barokne večeri postale su dijelom EFFE-Europske zajednice festivala. Pozitivan je to odgovor iz Bruxellesa na prijavu koju su organizatori Varaždinskih baroknih večeri uputili u središte Europske unije, a koji je potvrda umjetničke kvalitete varaždinskog baroknog festivala, ali i njegovom značajnom doprinosu lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. “Visoki kulturni i nacionalni značaj Varaždinskih baroknih večeri su neupitni. Mobilnost i povezanost kroz Europsku uniju može pomoći još većoj međunarodnoj vidljivosti festivala. Gledajući program festivala i njegov inovativni pristup možemo potvrditi da je program uistinu visokokvalitetan s vrhunskim glazbenicima”, stoji u objašnjenju odluke. Iako je program festivala usmjeren ranoj glazbi, u Bruxellesu su ocijenili kako muzikološka istraživanja, otkrivanje zaboravljene glazbene baštine doprinose inovativnoj strani festivala. Službena objava ovog za varaždinski festival važnog priznanja na europskoj razini bit će tijekom sastanka EFFE-e u svibnju u Wiesbadenu.

Medijska pokroviteljstva