Prijava

Vijesti

Potpisani ugovori za Aglomeraciju Varaždin

U varaždinskoj gradskoj vijećnici čelni ljudi Grada, 10 općina i varaždinskog Varkoma potpisali su ugovore o partnerstvu u projektu „Aglomeracija“. Potpisivanje ugovora predstavlja svojevrsnu povelju o suradnji jedinica lokalne samouprave na tom, do sada najvećem u Varaždinu i okolici projektu izgradnje komunalne infrastrukture. Ujedno je ovo i prvi takav partnerski ugovor grada Varaždina s općinama - Sračinec, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Vidovec, Beretinec, Sveti Ilija, Kneginec i Trnovec Bartolovečki. Ukupna vrijednost projekta Aglomeracije Varaždin je gotovo 685 milijuna kuna bez PDV-a, od čega su 71,38 posto bespovratna sredstva Europske unije, 28,62 posto sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, od čega 5,72 posto, odnosno nešto više od 39 milijuna kuna, čini obvezu jedinica lokalne samouprave. U sklopu projekta predviđena je izgradnja 240 kilometara cjevovoda i 108 crpnih stanica, a što će u konačnici rezultirati adekvatnim pročišćavanjem otpadnih voda u 2023. godini za 82.340 stanovnika koji će biti vezani uz Aglomeraciju. 

Medijska pokroviteljstva