Prijava

Vijesti

Potpisani ugovori za kanalizaciju u Varaždinu, Varaždinskim Toplicama i 10 općina

U Hrvatskim vodama u Zagrebu potpisani su danas ugovori o sufinanciranju i ugovori o dodjeli bespovratnih EU sredstava za Aglomeraciju Varaždin i Aglomeraciju Varaždinske Toplice. Na području Varaždina i deset općina - Sračinec, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Beretinec, Vidovec, Gornji Kneginec, Sveti Ilija i Trnovec Bartolovečki, te na području Varaždinskih Toplica uloženo će biti više od 900 milijuna kuna u izgradnju kanalizacijske mreže, više od 100 objekata te dogradnju i rekonstrukciju pročistača otpadnih voda. U prisustvu župana Varaždinske županije Radimira Čačića, koji je zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskih voda, na svečanosti u Hrvatskim vodama ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Varkoma Marijan Cesarec te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije Varaždina, Gornjeg Kneginca, Svetog Ilije, Beretinca, Vinice, Sračinca, Petrijanca, Trnovca Bartolovečkog, Maruševca, Vinice i Varaždinskih Toplica. Aglomeracija Varaždin je vrijedna 855,8 milijuna kuna, a ulaganje se sa 610,9 milijuna kuna ili 71,38 posto sufinancira bespovratnim sredstvima iz EU, iz Kohezijskog fonda, a u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Još 195,9 milijuna kuna ili 22,9 posto bespovratnih sredstava osiguravaju Republika Hrvatska i Hrvatske vode, dok gradovi i općine trebaju osigurati svega 49 milijuna kuna ili 5,72 posto. Vrijednost Aglomeracije Varaždinske Toplice je pak 62,1 milijun kuna, a obuhvaća naselja Varaždinske Toplice, Svibovec, Jalševec Svibovečki, Tuhovec i Lukačevec Toplički. Ugovori su, osim za Algomeraciju Varaždin i Aglomeraciju Varaždinske Toplice, potpisani za još četiri vodno-komunalna projekta. Varaždinski župan Radimir Čačić istaknuo je da se izrađuje dokumentacija i za Agromeraciju Ludbreg, te Novi Marof, a pripremaju se i projekti za aglomeraciju Bukovec, Ivanec i Lepoglavu. U Varaždinskoj županiji time će do kraja 2023 biti zaokuržena izgranja kanalizacijske mreže, a projektima Aglomeracija Varaždin i Varaždinske Toplice bit će obuhvaćeno više od 85 000 stanovnika. - Slijedi potpisivanje ugovora s izvođačima radova, a konačni završetak radova očekujemo 2022. godine – istaknuo je direktor Varkoma Marijan Cesarec.

Medijska pokroviteljstva