Prijava

Vijesti

Do 27. listopada otvoren Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Grad Varaždin objavio je pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada za ovu godinu i to povelju počasnog građanina, Nagradu za životno djelo, Nagradu, Plaketu, te Medalju grada. Pravo predlaganja potencijalnih dobitnika imaju uz Odbor za odjelu javnih priznanja, članovi gradskog vijeća, radna tijela gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni obori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen uz priloženi živopis kandidata s odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje. U prijedlogu predlagatelj je dužan navesti tekst koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izniman značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja. Prijedlozi se mogu podnijeti Odboru za dodjelu javnih priznanja do 27. ovog mjeseca, a priznanja grada bit će tradicionalno dodijeljeni uz proslavu Dana grada Varaždina. 

Medijska pokroviteljstva