Prijava

Vijesti

U Varaždinskoj županiji održana velika međunarodna vježba IPA FLOODS 2017. 

Rijeka Drava pored Gradske sportske dvorane u Varaždinu bila je lokacija posljednje vježbe održane u okviru velike terenske vježbe "IPA FLOODS – Varaždin 2017." Prisutno je bilo 230 sudionika iz osam europskih zemalja, te 50-ak pripadnika žurnih službi iz Varaždinske županije. IPA FLOODS je program prevencije, pripravnosti i odgovora u slučaju poplava u državama Zapadnog Balkana i Turske. Organizator vježbi u kojima je na više lokacija u Varaždinskoj županiji od 9. listopada sudjelovalo više od 500 sudionika iz osam zemalja uključenih u program je Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Sve uključene zemlje ovim su putem pokazale koliko je važna suradnja kada je riječ o elementarnim nepogodama. Poplave su jedan od najvećih rizika u Europi, posebno u Zapadnom Balkanu. Dodajmo ovome da je ukupni budžet IPA FLOOD programa četiri milijuna i u punom je iznosu financiran sredstvima iz Europske unije.

Medijska pokroviteljstva