Prijava

Vijesti

Čakovečki gradski vijećnici prihvatili rebalans ovogodišnjeg i proračun za iduću godinu

Čakovečki gradski vijećnici prihvatili su rebalans ovogodišnjeg i proračun za iduću godinu. Rebalansom proračuna za aktualnu godinu rashodovna strana je s prvobitno planiranih 139 milijuna kuna povećana na 143 milijuna kuna. Prihodovna strana smanjena je sa 139 milijuna kuna na 138 milijuna kuna. Višak prihoda nad rashodima iskoristit će se za pokrivanje manjka iz prethodnih godina. Prema prijedlogu Proračuna za 2018. godinu, koji se našao pred gradskim vijećnicima, rashodi su planirani u iznosu od 158 milijuna kuna kuna. Od većih investicija, sljedeće se godine namjerava krenuti u izgradnju nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, u planu je i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Maslačak u Čakovcu, osigurana su sredstva za početak planiranja izgradnje IV. osnovne škole u Čakovcu. Predviđeno je i 2 milijuna kuna za vanjske bazene u Čakovcu te pola milijuna za uređenje Trga Republike.

Medijska pokroviteljstva