Prijava

Vijesti

Započeo 217 milijuna kuna vrijedan projekt Aglomeracija Ludbreg

U prostorijama grada Lubrega, potpisan je 2,3 milijuna kuna vrijedan ugovor o izradi dokumentacije za projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ludbreg". Od šest pristiglih ponuda, posao izrade dokumentacije pripao je zajednici ponuditelja iz Zagreba, Novske i Bjelovara. Ovaj projekt podići će kvalitetu života u gradu Ludbregu te općinama Martijanec i Sveti Đurđ. Projekt obuhvaća proširenje javnog sustava odvodnje izgradnjom 100 kilometara novih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, 43 crpne stanice i izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Njime će se omogućiti sustav odvodnje sanitarnih voda za oko 15.000 stanovnika. Kako je rekao ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić, riječ je o do sada najvažnijem infrastrukturnom projektu ovoga grada koji će centru svijeta donijeti cjelovit i suvremen sustav odvodnje. Financijsku konstrukciju ovog projekta koji je s PDV-om vrijedan oko 217 milijuna kuna većim će dijelom od 70 posto činiti europski novac iz strukturnih fondova, a preostalih 30 posto osigurat će Hrvatske vode, općine Martijanec i Sveti Đurđ te grad Ludbreg.

Medijska pokroviteljstva