Prijava

Vijesti

Udruga mladih V.U.K. prikuplja potpise za bolji položaj nacionalnih manjina

U okviru Minority Safe Pack inicijative, Udruga mladih V.U.K. organizirala je prikupljanje potpisa u Zagrebu, Puli i Varaždinu. Cilj je u Europskoj uniji prikupiti milijun, a u Hrvatskoj 8.500 potpisa kako bi se moglo pozvati Europsku uniju da usvoji skup pravnih akata kojima se bi poboljšala zaštita pripadnika nacionalnih i jezičnih manjina te pojačala kulturnu i lingvistička raznolikost u Uniji. Propisi koje bi EU trebala usvojiti, smatraju organizatori, trebala bi uključivati mjere politike na području regionalnih i manjinskih jezika, obrazovanja i kulture, regionalne politike, paticipacije, jednakosti, audiovizualnog i drugog medijskog sadržaja te potpore regija i država. Minority Safe Pack ne odnosi se samo na nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, već i na druge države u kojima su Hrvati manjina. Svi koji žele dati svoj potpis za bolji položaj manjina u Europskoj uniji, moći će to učiniti do 23. ožujka do kada se prikupljaju potpisi.

Medijska pokroviteljstva