Prijava

Vijesti

Potpisan ugovor za korištenje Reciklažnog dvorišta između Općine Trnovec Bartolovečki i Grada Varaždina

Kako bi se smanjio broj divljih odlagališta otpada uz rijeku Dravu i mještane općine Trnovec Bartolovečki potaknulo da brinu o okolišu i počnu pravilno gospodariti otpadom, načelnik općine Zvonko Šamec potpisao je sa zamjenikom varaždinskog gradonačelnika Zlatanom Avarom Ugovor o zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta u Varaždinu. Načelnik Šamec je istaknuo kako je ovo nastavak dosad već odlične suradnje općine i grada, ali i one s tvrtkom Čistoća. Do sad su ovakve suradnje ostvarene s općinama Kneginec Gornji, Jalžabet i Sveti Ilija, a direktor varaždinske Čistoće istkanuo je kako to dobro funkcionira. Građani nakon kratke provjere, mogu besplatno ostaviti otpad u dvorištu. Reciklažno dovrište otvoreno je u srpnju prošle godine. Mještani općine Trnovec Bartolovečki otpad mogu predati u reciklažno dovrište Motičnjak od 1. srpnja ove godine.

Medijska pokroviteljstva