Prijava

Vijesti

Projekt Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

Grad Novi Marof i Općina Ljubešćica zajedno kreću sa sustavnom edukacijom mještana, prije svega onih najmlađih, kako se pravilno razvrstava i postupa s otpadom, a sve u cilju kako bi spremno dočekali 2023. godinu. Naime, zahvaljujući novoj Uredbi o gospodarenju otpadom te opremljenosti različitim spremnicima i vrećama u koje se razvrstava otpad, trebamo postići cilj da miješanog komunalnog otpada bude sve manje, a razvrstanog papira, plastike, metala, tekstila sve više budući se radi o vrsti otpada koja se može ponovo iskoristiti – ističu gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkači načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić. Grad Novi Marof i Općina Ljubešćica prijavili su se na natječaj te su, preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dobili bespovratna sredstva u iznosu od 415.000 kuna za edukaciju.

Medijska pokroviteljstva