Prijava

Vijesti

Nastavak izgradnje POS stanova u Varaždinu

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok primio je Slavka Čukelja, direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zorana Sveteca, ravnatelja JU Gradski stanovi Varaždin i Roberta Puju, člana Gradskog vijeća Grada Varaždina. Na sastanku se razgovaralo o nužnom nastavku izgradnje POS stanova na lokaciji Vilka Novaka u Varaždinu, ali i o izgradnji još novih POS stanova, budući da se građani javljaju i dalje su zainteresirani za stanove. Raspravljalo se i o mogućnosti da se u suradnji s Ministarstvom branitelja na istoj lokaciji grade i stanovi za branitelje. U prijašnjim mandatima Grad Varaždin je sagradio preko 500 POS stanova koje su kupile mlade obitelji. U tome je nezaobilazna uloga Grada Varaždina s obzirom na potrebu da se osigura zemljište i infrastruktura te će Grad to ponovno učiniti. Tako bismo nastavili s ukupnom stanogradnjom u Varaždinu koja je neko vrijeme bila pomalo zamrla, rekao je varaždinski gradonačelnik.

Medijska pokroviteljstva