Prijava

Vijesti

Projekt Aglomeracije Varaždin nastavlja se bez penalizacije

688 milijuna kuna vrijedan projekt Aglomeracije Varaždin nastavlja se bez penalizacije - istaknuto je na današnjoj konfrerenciji za novinare u Varkomu. Bilo je riječi i o poslovanju poduzeća u prošloj godini, planovima za narednu te o preuzimanju ludbreškog poduzeća Odvodnja. Kako je rekao direktor Varkoma Željko Bunić, plaćanje penala izbjegnuto je zahvaljujući naporima obje strane, sporazumnim raskidom ugovora. Uz Aglomeraciju Varaždin, Varkom je nositelj još tri projekta aglomeracija – u Varaždinskim Toplicama, Novom Marofu i Ludbregu. Prvog siječnja 2019. Varkom je bez naknade preuzeo poslovne udjele u ludbreškoj Odvodnji, čime se broj korisnika povećao za 1.400. Govoreći o poslovanju Varkoma, direktor Bunić rekao je da je očekivana dobit u 2018. tri do četiri puta veće nego godinu ranije. U tekućoj je godini najavio nova zapošljavanja, isključivo operative. Rekao je i da se cijena vodnih usluga za građane neće mijenjati.

Medijska pokroviteljstva