Prijava

Vijesti

Međimurskoj županiji nagrada Financial Timesa

Jedan od najuglednijih listova na svijetu i najčitaniji u poslovnim krugovima Financial Times, u okviru svog fDI Magazina, publikacije koja analizira globalne aktivnosti u gospodarstvu širom svijeta ponovno je Međimurju pripala nagradu kao jednom od pobjednika u kategoriji stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja, efikasnosti javne uprave, poticaja i ulaganja u infrastrukturu korištenjem EU fondova, a koju je na svečanosti u Francuskoj preuzeo župan Matija Posavec. Nakon prošlogodišnje nagrade kojom je Međimurje prepoznato kao jedna od Top 10 regija u Europskoj uniji analizirali su se rezultati koji su morali zadovoljiti stroge kriterije za dobivanje novog priznanja i preporuke za stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja. Rezultati temeljeni na analizi Europskog statističkog ureda Državnog zavoda za statistiku te drugih tijela javne vlasti pokazali su kako je Međimurska županija najrazvijenija županija kontinentalne Hrvatske nakon grada Zagreba, jedina iznad 50% prosjeka razvijenosti Europske unije. Prema indeksu gospodarske snage jedna je od samo dvije županije koje su zabilježile pomak za dva mjesta te jedina županija kontinentalne Hrvatske kojoj je BDP 2014. bio veći nego 2008. što je rezultiralo najvećim rastom BDP-a od 2,8%. Prema mjerenim kriterijima uloge javne uprave, Međimurska županija ima najmanji koeficijent klijentelizma tj. odnosa zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, najniže troškove javnog sektora u Hrvatskoj, a prema podacima Instituta za javnu upravu i Europske komisije, najviše ocjene prema kriterijima kojima se utvrđuje transparentnost hrvatskih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Službeni statistički podaci već drugu godinu, ističu u najsjevernijoj hrvatskoj županiji izdvajaju Međimurje kao regiju koja najviše ulaže u obrazovanje, a visokim stupnjem korištenja EU fondova u stvaranju kvalitetnih uvjeta zdravstvene skrbi, ulaganja u infrastrukturu, kulturu i zaštitu prirodnih vrijednosti omogućili su prelazak u skupinu iznadprosječno razvijenih županija u odnosu na prosjek Republike Hrvatske. Međimursko gospodarstvo bilježi stopu nezaposlenosti od 5%, najveći izvoz u odnosu na uvoz, a bilježi se i rast ukupnih prihoda, neto dobit, te porast prihoda.

 

Medijska pokroviteljstva