Prijava

Vijesti

Ravnatelji škola iz Varaždinske županije na edukaciji o upravljanju financijama

Nakon edukacija o e-učenju, upravljanju projektima, javnoj nabavi te strategijskom menadžmentu u školama, ovog je puta kao tema ciklusa odabrano „Upravljanje financijama“, kao neizbježna tema u upravljanju školama. Predavanja je organizirala Varaždinska županija u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Varaždin organizira za ravnatelje osnovnih i srednjih škola, čiji je osnivač. Riječ je o petom ciklusu predavanja, koje izvode predavači s FOI-a koji su ujedno i članovi Laboratorija za poduzetništvo. Ovo je nastavak edukacija, koje su se dosad su pokazale kao vrlo učinkovite i, što je najvažnije, primjenjive u praksi. Ravnatelji dolaze iz stručnog sektora obrazovanja, a potrebna su im znanja i vještine s kojima se nisu susretali tijekom formalnog obrazovanja. Fokus je ovoga puta na upravljanju financijama, što je iznimno važno pri vođenju ustanove, no, jednako je važno znanja o financijskoj pismenosti prenijeti nastavnicima te učenicima., istaknuo je zamjenik varaždinskog župana Tomislav Paljak. U sklopu edukacije bit će održano ukupno šest predavanja, a tema prvog predavanja, kojeg je održala izv. prof. dr. sc. Ksenija Vuković, bili su prijedlozi i preporuke za promicanje financijske pismenosti nastavnika i učenika.

 

Medijska pokroviteljstva