Prijava

Vijesti

Uplatnice za komunalnu naknadu u Varaždinu stižu preporučenom poštom

Na adrese 24 000 obveznika plaćanja komunalne naknade u Varaždinu stići će preporučenom poštom rješenja o komunalnoj naknadi i nove uplatnice. Iz grada Varaždina poručuju da ukolikose osoba kojoj se treba izvršiti osobna dostava ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač će ostaviti potpisanu pisanu obavijest o vremenu pokušane osobne dostave, ali i o vremenu sljedeće osobne dostave, koja se ne može izvršiti prije isteka roka od 24 sata od prvog pokušaja. U slučaju da nakon drugog pokušaja dostava ne bude izvršena ili ako sudionik odbije primiti porezni akt on će se vratiti Gradu Varaždinu odnosno Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizma i zaštitu okoliša, uz obavijest gdje se porezni akt može preuzeti te koje su pravne posljedice nepreuzimanja poreznog akta

Medijska pokroviteljstva