Prijava

Vijesti

Varaždinske Toplice osigurale 70 000 kuna za pomoć pčelarima

Tijekom ove godine Varaždinske Toplice provode program poticanja razvoja pčelarstva i to isplatom potpora pčelarima čije su pčelinje zajednice stacionirane na području Grada, za što je osigurano 70.000 kuna. Pčelari koji imaju stacioniran pčelinjak na području Grada, a upisani su u Evidenciji pčelara i pčelinjih zajednica, dobit će potporu u visini od 75,00 kuna po pčelinjoj zajednici. Grad će pokriti i 50% troškova kupnje novih pčelinjih zajednica u razdoblju od 1. 05.  do 31. 12.  ove godine, ali najviše do 375 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici, istaknula je gradonačelnica Dragica Ratković. Pčelari zainteresirani za ostvarivanje poticaja dužni su dostaviti zahtjev za dodjelu potpora, potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, presliku računa ili druge vjerodostojne isprave izdane po ovlaštenom prodavatelju pčelinjih zajednica, presliku osobne iskaznice, presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o osnivanju OPG-a i izjavu o korištenju osobnih podataka. Zahtjev se predaje na posebnom obrascu koji je moguće preuzeti na internetskim stranicama Grada ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada.

Medijska pokroviteljstva