Prijava

Vijesti

Općina Bednja apelira na čišćenje površina od grmlja i rana

Komunalno redarstvo Općine Bednja upozorava sve vlasnike i korisnike površina da očiste svoje površine od grmlja i raslinja. Ukoliko to ne učine, Općina će sama počistiti zapuštene površine i vlasnicima poslati račun. Pozivaju građane da poštuju obveze koje proizlaze iz zakona te općinskih odluka, posebice Odluke o komunalnom redu, ali i da se ne oglušuju na opomene komunalnog redara. Podsjećaju kako su vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici/korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta te drugih sličnih površina uz javne površine, dužni ih održavati, redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, uklanjati stabla i granje koje ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete, a odnosi se to i svoje poljoprivredne površine koje se ne nalaze u obuhvatu građevinskog područja.

 

Medijska pokroviteljstva