Prijava

Vijesti

Koprivničko-križevačka županija subvencionira stambene kredite liječnicima

U prostorijama Županijske uprave Koprivničko-križevačke županije potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji za odobravanje stambenih kredita liječnicima zaposlenima u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Županija. Ugovor je potpisao župan Darko Koren s predstavnicom poslovne banke. Njime će Županija subvencionirati dio redovnih kamata na stambene potrošačke kredite u visini od 1,50 postotnih poena od ukupne kamatne stope, tijekom prvih sedam godina otplate kredita. Time se Županija aktivno uključila u provedbu nove mjere koja za cilj ima stvaranje još boljih uvjeta za liječnike te povećanje zdravstvenog standarda na području županije. Kredit je namijenjen rješavanju stambenih potreba liječnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Županija, bilo da se radi o kupnji kuće ili stana, izgradnji, adaptaciji ili proširenju stambenog objekata ili refinanciranju postojećeg stambenog kredita, a iznos subvencioniranog dijela kredita će se kretati od 100 do maksimalno 500 tisuća kuna. U zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Županija radi oko 220 liječnika, a interes za subvencioniranje je do sada iskazalo njih 50-ak.

Medijska pokroviteljstva