Prijava

Vijesti

Grad Varaždin donirao novu odoru Varaždinskoj husarskoj graničarskoj pukovniji

Video sadržaj

Varaždinska husarska graničarska pukovnija prije dvije je godine uspostavila suradnju s njemačkim gradom Hildburghausenom iz kojeg potječe osnivač pukovnije i svih husarskih generalata u Hrvatskoj. Gradonačelnik Hildburghausena ih je tom prilikom pozvao na njihovu poznatu gradsku manifestaciju, a pukovnija je gradu donirala svoju odoru. Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok predstavnicima Varaždinske husarske graničarske pukovnije donirao je stoga novu odoru izrađenu prema povijesnom predlošku kako bi svi članovi pukovnije mogli normalno raditi. Također, gradonačelnik Čehok najavio je da će grad nastojati sebi pripojiti ovu varaždinsku pukovniju, te ju koristiti na svim tradicionalnim gradskim manifestacijama zajedno s varaždinskm purgarima. Uniformu je izradila varaždinska tvrtka Varteks, njena je vrijednost oko 10.000 kuna i vjerna je replika husarske uniforme iz 1746. godine. Varaždinska husarska graničarska pukovnija trenutno broji 17 pripadnika, a vrata su im otvorena za nove članove koji žele sudjelovati u ovakvoj vrsti očuvanja tradicije.      

Medijska pokroviteljstva