Prijava

Vijesti

Do Dana grada Varaždina knjižnica Metel Ožegović na novoj lokaciji

Video sadržaj

Do Dana grada Varaždina ove godine bivša robna kuća na Franjevačkom trgu u Varaždinu postat će dom pisane riječi. Varaždinska će gradska knjižnica Metel Ožegović tada dobiti napokon svoje vlastite prostore od 2000 četvornih metara. U unutrašnjosti gradske kuće Ritz, zaštićenog kulturnog dobra sukladno projektu radi se na obnovi prostora koji će koristiti ljubitelji čitanja i posuđivanja knjiga. U novim prostorima bit će smješten odjel za odrasle, ali i mlade, koji je sada na katu vile Bedeković. Ukupno s kupnjom zgrade, njenom obnovom i kasnijim opremanjem vrijednost ove investicije u kulturi grada doseći će 25 milijuna kuna. Projekt uređenja knjižnice projekt je ne samo od regionalnog značaja, ističu u Gradu Varaždinu, već i nacionalnog, jer upravo je Varaždin imao prvu narodnu ilirsku čitaonicu, pa stoga očekuju i veću financijsku pomoć resornog ministarstva koje je ove godine izdvojilo milijun kuna za ovu kapitalnu varaždinsku kulturnu investiciju.

Medijska pokroviteljstva