Prijava

Vijesti

Održana Međunarodna konferencija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima nakon 2020. godine

Video sadržaj

Varaždinska županija u suradnji s Javnom ustanovom za regionalni razvoj Varaždinske županije organizirala je međunarodnu konferenciju namijenjenu javnopravnim tijelima, ali i civilnom sektoru, odnosno svim potencijalnim korisnicima europskih i investicijskih fondova u idućem financijskom razdoblju. Zainteresirani su tako imali prilike čuti savjete za uspješnije korištenje EU fondova, a predstavljen je i pregled iskorištenosti fondova u aktualnom razdoblju te novosti u idućem. Na konferenciji su predstavnici europskih regija iznijeli i svoje primjere korištenja fondova, dali preporuke hrvatskim korisnicima i savjetovali županije kako putem međuregionalnih organizacija mogu zastupati svoje interese u području Kohezijske politike. Konferencija je financirana sredstvima Europske unije  iz dvaju projekata – “Together for Cohesion: let’s rEUnite!” u kojem je vodeći partner Skupština europskih regija, a Varaždinska županija jedna od partnerskih regija, i “Suradnja za razvoj” Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije.  

 

Medijska pokroviteljstva