Prijava

Vijesti

Besplatni poludnevni boravak i rana intervencija u Centru Tomislav Špoljar

Video sadržaj

U varaždinskom Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar besplatno provode dvije važne socijalne usluge - poludnevni boravak za odrasle s intelektualnim oštećenjem i djecu s teškoćama u razvoju, te ranu intervenciju. Potvrdu da Centar ispunjava sve uvjete za pružanje tih usluga dalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sredstva za njihovo provođenje te rad dvoje rehabilitatora osigurao je Grad Varaždin. Poludnevni boravak trenutno pohađa devetero korisnika koji se druže i razvijaju vještine i navike potrebne u svakodnevnom životu. Program rane intervencije namijenjen je djeci s teškoćama u razvoju te djeci kod kojih postoji naznaka da bi se teškoće mogle javiti i to od rođenja do sedam godina. Za sada je programom obuhvaćeno 18 korisnika i njihovih roditelja koji dolaze minimalno jednom tjedno na vježbe, ovisne o njihovim potrebama i mogućnostima. Iz proračuna Grada za provođenje tih usluga osigurano je gotovo 262 tisuće kuna. 

Medijska pokroviteljstva