Prijava

Vijesti

Grad Čakovec i partneri završili projekt informiranja o gospodarenju otpadom

Video sadržaj

Nositelj projekta grad Čakovec uz projektne je partnere Općine Strahoninec, Mala Subotica i Štrigova završio projekt u kojem su se provodile izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kako bi se građane educiralo o odgovornom gospodarenju otpadom što će doprinijeti smanjenju količine proizvedenog otpada, većem stupnju odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na kućnom pragu, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju. Projekt je trajao od srpnja 2018. do ožujka ove godine. Ukupna vrijednost mu je oko 580.000 kn, a sufinancirao se u iznosu od 85% iz Kohezijskog fonda EU na javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Projekt je obuhvatio 38.000 stanovnika, a održano je 11 aktivnosti - tiskanje i podjela letaka prilagođenih ciljanim skupinama, tiskani su i podijeljeni plakati u dječjim vrtićima, školama i na javnim mjestima, emitirane su radijske i televizijske emisije, te je napravljena web stranica projekta. Održano je 5 tribina i 13 radionica, obilježeni su datumi vezani uz zaštitu okoliša i objavljeni oglasi na portalima i u tiskanim medijima. 

Medijska pokroviteljstva