Prijava

Vijesti

U Čakovcu nastavljaju s projektima osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Video sadržaj

U Čakovcu nastavljaju s projektima osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Nakon prošlogodišnjeg projekta „Obrok za svu djecu!”, vrijednosti više od 573.000 kuna, grad Čakovec kreće se s novim projektom i ove školske godine, kao nastavak ovog dosadašnjeg. Vrijednost projekta „Školski obrok”, čiji je nositelj Grad Čakovec, a partneri čakovečke prva i treća osnovna škola te osnovne škole Ivanovec i Kuršanec i Razvojna agencija Grada Čakovca, premašuje 618.000 kuna. Oba projekta u cijelosti su financirana sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.. Projektom "Obrok za svu djecu!" bilo je uključeno 564 djece iz četiri škole siromašne ili u riziku od siromaštva – njih 161 iz prve osnovne škole, 48 iz treće, 40 iz Osnovne škole Ivanovec i 315 iz Osnovne škole Kuršanec. Ovogodišnjim projektom "Školski obrok" obuhvaćeno je 615 djece – 150 iz prve, 40 iz treće, 45 iz Osnovne škole Ivanovec te ponovno najveći broj – 380 učenika iz Osnovne škole Kuršanec.

Medijska pokroviteljstva