Prijava

Vijesti

Održana sjednica Gradskog vijeća Lepoglave

Lepoglavski gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove "Lepoglava", te dali suglasnost na odluke o izmjenama i dopunama Statuta kao i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Lepoglava. Time su stvoreni uvjeti za osnivanjem podružnice Dječjeg vrtića Lepoglava u Višnjici gdje se kraju privode radovi na izgradnji objekta novog dječjeg vrtića. Izmjenama i dopunama Statuta i Pravilnika dana je suglasnost za uspostavu novih radnih mjesta u vrtiću u Višnjici, kao i u Lepoglavi. „Uređen i adaptiran objekt dječjeg vrtića u Lepoglavi prošao je tehnički pregled i u fazi smo dobivanja uporabne dozvole dok će za novoizgrađeni vrtić u Višnjici tehnički pregled biti izvršen tijekom kolovoza nakon čega slijedi ishodovanje uporabne dozvole i početak rada oba vrtića." – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Medijska pokroviteljstva