Prijava

Vijesti

Usvojen izvještaj o izvršenju proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvu polovicu godine

Na 20. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, 24 glasa za i osam suzdržanih, usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju županijskog proračuna za prvu polovicu godine. Prihodi i primici planirani su u iznosu od 740,6, a ostvarenje iznosi 293,7 milijuna kuna odnosno 39,6 posto godišnjeg plana. „To je rezultat zakonskih izmjena u iskazivanju prihoda i rashoda u Proračunu. Od ove godine u županijski Proračun su uključena sredstva Državnog proračuna koja se odnose na plaće zaposlenih u školama. Sporazumom o preuzimanju Ureda državne uprave između Županije i Ministarstva uprave, u Proračunu se nalaze prihodi i rashodi za preuzete zaposlenike i namještenike“, pojasnio je župan te dodao kako su porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni u iznosu 26,5 milijuna kuna i čine devet posto ostvarenih prihoda i primitaka. „Do značajnog pada poreznih prihoda došlo je uslijed pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pojavom pandemije bolesti COVID 19. Pad tih prihoda očekuje se i na godišnjoj razini“, dodao je župan te naglasio kako polugodišnji obračunu Proračuna utvrđuje da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 4,1 milijun kuna što je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika. „Iako su u prvom polugodištu ostvareni pozitivni rezultati, zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja 45,5 milijuna kuna ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 41,4 milijuna kuna. Najznačajniji utjecaj na rezultat ima sistemski manjak koji je proizašao iz poslovanja koprivničke bolnice koji je kumuliran u prethodnim godinama, s tim da se trend povećanja gubitaka nastavlja i dalje.", zaključio je župan. 

Medijska pokroviteljstva