Prijava

Vijesti

U Lepoglavi započela modernizacija novih dionica nerazvrstanih cesta

Na području Grada Lepoglave započeli su radovi u okviru ovogodišnjeg programa modernizacije nerazvrstanih cesta. Riječ je o tri dionice nerazvrstane ceste - dužine 1.180 metara na području Kameničkog Podgorja te o dva cestovna odvojka dužine 139 i 165 metara na području Zalužja u Višnjici. Ugovorena vrijednost radova je oko 748 tisuća kuna. Financiranje se provodi u skladu s odlukom o sufinanciranju modernizacije lokalnih cesta prema kojoj zainteresirani građani radove sufinanciraju s 15% njihove ukupne procijenjene vrijednosti dok ostatak sredstava, odnosno 85%, osigurava Grad Lepoglava. “Uređenjem lokalne cestovne infrastrukture omogućavamo građanima da bez problema dođu do svojih parcela te ih obrađuju i koriste, a pored toga dostupnim činimo gradska područja koja predstavljaju potencijal iskoristiv za razvoj našeg grada”, poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Medijska pokroviteljstva