Prijava

Vijesti

Za varaždinski sport iduće godine 9,75 milijuna kuna

Na redovnoj sjednici Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina skupštinari su prihvatili Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2020. godinu. Ukupni iznos za varaždinski sport je 9 milijuna i 525 tisuća kuna, s projekcijama iznosa za 2021. i 2022. godinu na razini od 9 milijuna i 755 tisuća kuna. U ovogodišnji Program javnih potreba u sportu uvršteno je 530 tisuća kuna vrijedno uređenje nogometnog igrališta u Hrašćici. Na Skupštini je istaknuto da je među osnovnim ciljevima Programa javnih potreba u sportu ulaganje u razvoj mlađih sportaša, koje će se manifestirati kroz ulaganje u stručni kadar te osiguravanje korištenja sportskih objekata bez naknade za mlade sportaše. Radit će se i na unapređenju vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada  te poticanju i uključivanju u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Medijska pokroviteljstva