Prijava

Vijesti

Obnovljena ulična fasada kurije Patačić u Vinici

Video sadržaj

Pod nadzorom arhitekata i varaždinskog Konzervatorskog ureda završeni su radovi na obnovi ulične fasade kurije Patačić u Vinici. Vrijednost projekta je oko 450.000 kuna, od čega je 150.000 kuna izdvojilo Ministarstvo kulture. Prije izrade same fasade, bilo je potrebno napraviti dodatne radove. Upečatljiva barokna boja fasade birana je u suradnji s Konzervatorskim uredom u Varaždinu, a obnova je uljepšala izgled viničkog Trga Matije Gupca. Ovo je samo dio cjelokupne obnove ovog povijesnog objekta. Potrebno je obnoviti fasadu istočnog, zapadnog i južnog dijela kurije koja je prema riječima načelnika Marijana Kostanjevca, vrlo važna i vrijedna za općinu.Kako ističe načelnik, očekuje se od Ministarstva kulture da izdvoji dodatna sredstva za ove radove, a za daljnju obnovu i veće investicije u kuriju općina će pokušati osigurati sredstva kroz ministarstva ili europske fondove.

Medijska pokroviteljstva