Prijava

Vijesti

Počela podjela kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, kupljenih EU sredstvima

Video sadržaj

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 2018. godine javni poziv JLS za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. S ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i postizanja ciljeva u odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, Grad Varaždin se prijavio na javni poziv, te je 2019. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao ugovor vrijedan 3,7 milijuna kuna za nabavu 18 tisuća komada spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Ovih dana će varaždinska Čistoća, u ime Grada Varaždina korisnicima u višestambenim zgradama podijeliti 150 spremnika zapremine 1.100 L za odlaganje otpadnog papira i kartona i otpadne plastike. Spremnici za odlaganje otpadnog stakla već su postavljeni na 16 lokacija u gradu. Preostali dio spremnika biti će podijeljen korisnicima javnih usluga nakon okončanja postupka javne nabave, koji vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i njihove predaje Gradu Varaždinu na daljnju distribuciju.

Medijska pokroviteljstva