Prijava

Vijesti

Karla Lulić nova je predsjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Karla Lulić nova je predsjednica Kulturnog vijeća Grada Koprivnice. Odlučili su to jednoglasno članovi tog tijela koji je izmijenio i svoj sastav. Umjesto Dragane Pandže novi član je Mario Periša. a trenutno Kulturno vijeće djeluje u sastavu: Karla Lulić, predsjednica; Helena Kušenić, zamjenica predsjednice i članovi Gordana Špoljar Andrašić, Dalibor Grubačević i Mario Periša. Članovi vijeća raspravljali su i o trenutnoj situaciji koja pogađa kulturni sektor te budućim planovima provedbe kulturnih djelatnosti u 2021. godini.

Medijska pokroviteljstva