Prijava

Vijesti

Završena energetska obnova zgrade Područne škole Podevčevo

Video sadržaj

Službeno je obilježen kraj još jednog projekta energetske obnove školske zgrade u Varaždinskoj županiji, ovog puta Područne škole Podevčevo. Još je jedna mala, ali važna škola u Varaždinskoj županiji dobila novi i ljepši vizualni izgled, njezini djelatnici i učenici bolje uvjete za rad, a u konačnici osigurat će se i znatne uštede na energentima. Investicija ukupno vrijedna nešto više od milijun kuna financirana je bespovratnim EU novcem, te sredstvima Varaždinske županije. Gotovo pola milijuna kuna dobiveno je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je 375 tisuća kuna osigurala županija, od čega 217 tisuća iz nacionalnog Fonda za sufinanciranje EU projekata. Osnovna škola Novi Marof je najveća škola, ne samo u županiji, već u cijeloj regiji, a Područna škola Podevčevo jedna je od četiri područne škole u njezinom sastavu. Školska zgrada izgrađena je 1953. godine i obnova je bila nužna.

Medijska pokroviteljstva