Prijava

Vijesti

Peta smjena županijskih vatrogasaca iz Koprivničko-križevačke županije pomaže pri otklanjanju posljedica potresa na području grada Gline

Danas se na područje grada Gline uputila peta smjena županijskih vatrogasaca pod zapovijedanjem zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimira Habijana. Županijske vatrogasne snage pomoći će u saniranju oštećenih krovišta stradalih u razornom potresu koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije. Na teren je upućeno 17 vatrogasca i tri kombi vozila, a formirane su tri radne skupine. Ova je smjena organizirana na način da svako požarno područje Koprivničko-križevačke županije osigura nekoliko vatrogasaca i kombi vozilo, a u ispomoći sudjeluju vatrogasci iz DVD-a Srednji Dubovec, Cirkvena, Koprivnički Ivanec, Pustakovec, Glogovac, Novačka, Novigrad Podravski,  Prugovac, Ferdinandovac, Đurđevac i DVD-a Kalinovac. Po dolasku u Glinu, županijski su vatrogasci stavljeni na raspolaganje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Gline, a ukoliko se ukaže potreba, u pripremi su i dodatne vatrogasne snage koje će žurno biti upućene na ugroženo područje.

Medijska pokroviteljstva