Prijava

Vijesti

Koprivnički gradski vijećnici prihvatili sporazum sa Piškornicom

Koprivnički gradski vijećnici jednoglasno su na sjednici prihvatili sporazum između grada Koprivnice, Komunalca, Općine Koprivnički Ivanec, Piškornice d.o.o. i Piškornice – sanacijsko odlagalište. - Piškornica je vrlo bitan projekt za Koprivnicu i sve njene građane. Moramo se izdići iznad svih političkih razračunavanja. Ovdje nema politike, odluka koju ćemo donijeti bit će zasluga svih naših građana. Svi mi iz političkih stranaka uvijek govorimo da smo na dobrobit naših građana, bez obzira na boje koje nosimo. Svi projekti, i Sveučilište Sjever i Piškornica, pokazat će da zaista stojimo na usluzi našim građanima. Tim koji je na ovome radio zadnjih par godina zaslužuje pohvale, a Grad Koprivnica će nakon ove odluke ići u smanjenje cijene smeća - rekla je u svom govoru gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak. Najzanimljiviji je podatak da će Piškornica - sanacijsko odlagalište u ime naknade za imovinu Komunalca isplatiti nešto manje od 19 milijuna kuna, uvećano za porez na dodanu vrijednost, za ulaganje Komunalca u sanaciju odlagališta otpada. No, taj novac Komunalac neće dobiti u gotovini, nego će u protuvrijednosti moći odlagati otpad na Piškornici u određenom vremenskom razdoblju. Utvđena je i kamata od 4 % godišnje na neotplaćeni dio glavnice. - Od 8 do 10 posto bit će manji računi za odvoz smeća. Ovo je pobjeda svih nas, ovo je pobjeda građana Grada Koprivnice – zaključio je dogradonačelnik Mišel Jakšić.

Medijska pokroviteljstva