Logo
Ispiši ovu stranicu

Varaždinski gradski vijećnici održali su još jednu online sjednicu

Varaždinski su gradski vijećnici održali još jednu sjednicu u virtualnom okruženju. U idućem sazivu Gradsko će vijeće imati ne više 25, već 21 vijećnika, a gradonačelnik samo jednog zamjenika. Vijećnici su prihvatili jednoglasno odluke vezane uz koncesije, urbanistički plan, šumski doprinos, akcijski plan energetskog i klimatskog održivog razvitka Grada, kao i prodaju zemljišta u Hallerovoj aleji. Dali su i zeleno svjetlo za davanje prava građenja za izgradnju kulturnog centra Kerekesh teatra. Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2021. godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama na području Grada Varaždina. Prihvaćen je i prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada.
Copyright © 2018. VTV Televizija.