Prijava

Vijesti

Grad Lepoglava aktivno radi na novoj, energetski učinkovitoj javnoj rasvjeti

U skladu sa svojom politikom da postane zeleni, energetski učinkovit grad, u Lepoglavi se provodi niz projekata vezanih uz gradsku javnu rasvjetu. Projekti se realiziraju u suradnji s HEP-om i Fondom za zaštitu okoliše i energetsku učinkovitost. Lani je u 17 ulica na širem području grada Lepoglave postavljena nova, energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta. Zamijenjeno je 280 rasvjetnih tijela, a vrijednost projekta bila je pola milijuna kuna. Ove godine nastavlja se provedba projekta za koji je ponovno dobivena potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost mu je oko 1,2 milijuna kuna od kojih i ovoga puta 60%osigurava Fond, a preostala sredstva Grad Lepoglava. 750 rasvjetnih tijela tako će obasjati gradske ulice, ali i donijeti znatne uštede u gradskom proračunu. Uz spomenute projekte radi se i na proširenju javne rasvjete na čitavom gradskom području. Tako je u Zlogonju postavljeno 14 novih stupova s javnom rasvjetom. Za ovaj projekt izdvojeno je oko 110.000 kuna, ponovno uz većinsko sufinanciranje Fonda.

Medijska pokroviteljstva