Logo
Ispiši ovu stranicu

U Varaždinskim Toplicama u tijeku brojni kapitalni projekti

Video sadržaj

Na području Varaždinskih Toplica u tijeku je nekoliko  kapitalnih investicija. Riječ je, između ostalog, o izmještanju dalekovoda, te program održavanja vodotoka na području Varaždinskih Toplica. Kako napreduju sami radovi, uz gradonačelnicu Dragicu Ratković uvjerio se i varaždinski župan Anđelko Stričak. HEP - ODS „Elektra Varaždin“ provodi projekte revitalizacije 35 kilovolta dalekovoda i izmještanja 10 kilovolta dalekovoda na području Grada Varaždinskih Toplica. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,5 milijuna kuna odnosno 250 tisuća kuna za izmještanje koje financira Grad Varaždinske Toplice. Što se tiče radova preventivne obrane od poplave uređeno je 1,3 kilometara vodotoka rijeke Bednje na poziciji Jalševec sa sekundarnim kanalima te značajnim zahvatima u Grešćevini. Za sljedeću godinu ostaje  dio prema Donjoj Poljani. Jedan od značajnijih projekata je uređenje potoka Koščevec i Mrzlog potoka koji prolazi kroz središte naselja Varaždinske Toplice. Riječ o složenom zahvatu koji bi mogao dostići vrijednost od 10 milijuna kuna.

Copyright © 2018. VTV Televizija.