Prijava

Vijesti

Participativni proračun za djecu i mlade grada Varaždina

Video sadržaj

Kako bi se dodatno približili svojim građanima, ovog puta prvenstveno mlađim generacijama, u gradu Varaždinu kreću s pripremama za izradu participativnog proračuna za djecu i mlade. Naime. već prilikom osnivanja Odbora za mlade u Gradskom vijeću Grada Varaždina, članovi i su istaknuli kako žele gradsku upravu otvoriti svim građanima i što više uključiti mlade, i to ne samo u donošenje odluka, već i u kreiranje politika. Slijedom toga pokrenuta je i inicijativa Participativnog proračuna za djecu i mlade. U gradskom proračunu osigurat će se 50.000 kuna za participativni proračun za djecu i 100.000 kuna za participativni proračun za mlade uz maksimalne iznose od 10.000 kuna koji će se odobriti za dječje te 20.000 kuna za projekte za mlade. Želja je i na taj način dodatno, istaknuo je gradonačelnik Neven Bosilj, otvoriti grad mladima te ih što više aktivirati i uključiti u projekte i događanja u njihovom gradu. Biti će to ujedno i odličan test za ono što očekuje grad Varaždin 2023. godine - participativni proračun za sve građane.

Medijska pokroviteljstva