Prijava

Uvjeti korištenja

Pravni uvjeti i pravila korištenja web stranica VTV Televizije

Dragi posjetitelju,

hvala Vam što ste pristupili internetskim stranicama VTV Televizije.

Pregledavanjem ovih internet stranica izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih internet stranica:

Ove su internet stranice priređene uza svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu VTV Televizije. Međutim, VTV Televizija ne tvrdi niti ne jamči, bilo izravno bilo implicitno, potpunost, točnost, pouzdanost, pravodobnost ili korisnost informacija sadržanih na ovim internet stranicama, kao ni na drugim stranicama na koje ove stranice upućuju ("linkovi").

Posebice morate biti svjesni da informacije na ovim stranicama i na stranicama na koje vode linkovi mogu biti nepotpune, da mogu sadržavati pogreške, da mogu biti prejudicirane ili da su pak zastarjele.

VTV Televizija se nije ni sa čime obvezala te se ovime odriče svake obveze ili dužnosti u vezi s redovitim ažuriranjem bilo koje stranice kojoj pristupate preko ovog web-sitea. VTV Televizija pridržava diskrecijsko pravo da prema vlastitom sudu i bez daljnjih obavijesti promijeni, nadopuni, povuče ili na bilo koji drugi način izmijeni ove stranice VTV Televizije, odnosno da provodi, ograniči ili izmijeni uvjete pristupa tim stranicama.

VTV Televizija ne može se smatrati odgovorna Vama ni trećima za bilo kakav gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa ovim stranicama ili stranicama na koje vode linkovi, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, te ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje takve stranice. Napose, VTV Televizija ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje vam VTV Televizija može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu niti da VTV Televizija podupire takve stranice.

Svi pa i pojedinačni elementi kojima pristupate, koje čitate, čujete ili vidite na ovim stranicama ili na povezanim stranicama VTV Televizije, bilo da su interaktivni ili ne, uključujući trgovačka imena, znakove, logotipove i oblikovanje, zaštićeni su autorskim pravima koja pripadaju VTV Televiziji. Prema tome, ne smijete izdvajati, dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.

Sav sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih internet stranica ovime prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih stranica ili s njima u vezi.

Sav sadržaj ovih internet stranica se smije kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za osobnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava i drugih srodnih prava, odnosno vlasničkih prava.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja VTV Televizije i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

VTV Televizija pridržava pravo izmjene ovih pravnih uvjeta i korištenja internet stranica u bilo kojem trenutku, a navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.